a3 | la idea del projecte

Català | Des d'a3 volem explicar a través de contes il·lustrats projectes positius liderats per Organitzacions que treballen pel desenvolupament i mitjans de vida sostenible a tot el món. Aprofitant que estem en un moment únic que ens ofereixen les noves tecnologies, els projectes són digitalitzats per poder afegir imatges reals dels projectes explicats.
 
Castellano | Des de a3 queremos contar a través de cuentos ilustrados, proyectos positivos liderados por Organizaciones que trabajan en el desarrollo y medios de vida sostenible en todo el mundo. Aprovechando que estamos en un momento único que nos ofrece las nuevas tecnologías, los proyectos son digitalizados para poder incluir imágenes reales de los proyectos contados.


English | a3 wants to tell through illustrated books, positive projects lead by organizations working in development and sustainable livelihoods worldwide. We use the advantage of this unique moment in time that offers us new technologies; the books are digitalized in order to include real images of
the projects.

Logo a3editions

Logo a3editions